Speed Recruitment to powtarzające się spotkania rekrutacyjne w formie krótkich rozmów rekrutacyjnych z wybranego obszaru: C, C++, Java, sieci teleinformatycznych lub testowania, odbywające się na uczelniach wyższych.
Na rozmowy może przyjść każdy, kto chce spróbować swoich sił, sprawdzić czy posiada wiedzę niezbędną do wejścia w pełne procesy rekrutacyjne w Nokii.

Speed Recruitment – jak to wygląda?

Wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich umiejętności studentów zapraszamy na spotkania na uczelniach – Nokia Day  oraz podczas targów pracy.

Rozmowy rekrutacyjne pod szyldem Speed Recruitment prowadzone są przez inżynierów i managerów z firmy. Pozwalają one sprawdzić kandydatom swoje siły bez żadnego ryzyka w wypadku niepowodzenia.

Rozmowa trwa ok. 10 minut i opiera się na ok. 10 pytaniach dopasowanych do profilu stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Jeśli kandydat posiada minimalną wymaganą wiedzę/umiejętności otrzymuje zaproszenie do kolejnego etapu, czylii standardowej rozmowy rekrutacyjnej w siedzibie firmy. Wynik rozmowy decyduje o zatrudnieniu.

Jeśli jednak podczas rozmowy w ramach Speed Recruitment okaże się, że kandydat ma braki w wiedzy, nasi pracownicy przekazują mu dokładną informację zwrotną na temat obszarów, w których powinien się podszkolić, aby przy kolejnej rozmowie mieć większe szanse powodzenia.

O kolejnych edycjach akcji będziemy informować na bieżąco w dziale Aktualności.