Nokia Bydgoszcz

ul. Pilicka 6
85-776 Bydgoszcz
Telefon na recepcję: +48 52 349 14 14