17 listopada spotkałyśmy się na pierwszej edycji konferencji „Kobiety w IT” , zorganizowanej przez bydgoski oddział Nokii i Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Chcieliśmy propagować na niej nauki ścisłe i informatyczne wśród kobiet, aby je przekonać do pracy w najnowszych technologiach oraz przełamywać stereotypy rysujące zawody techniczne, jako wymagające zbyt skomplikowanych kompetencji, czy nudne.
W konferencji uczestniczyło prawie 200 osób. Przeważały uczennice szkół średnich, studentki, a także kobiety, które pracują już w IT oraz w innych branżach.

Uczestniczki aktywnie brały udział w prezentacjach, rozmowach w czasie przerw kawowych oraz w konkursie. Zaprezentowałyśmy im ścieżki kariery i stanowiska kobiet, pracujących w różnych działach naszej firmy. Atrakcją konferencji był panel dyskusyjny, w którym rozmawialiśmy wraz naszymi gośćmi z bydgoskich uczelni o obecnej sytuacji kobiet, o wadze zróżnicowanych zespołów w miejscu pracy i kształtowaniu świadomości młodych kobiet w walce o swoje prawa. Była okazja do zapoznania się z działaniami fundacji Perspektywy, organizującej ogólnopolskie kampanie takie jak „Dziewczyny na Politechniki” czy „IT for SHE”.

Zainteresowanie konferencją było ogromne, dostaliśmy wiele pozytywnych, motywujących nas do dalszego działania opinii. Zapraszamy na kolejne wydarzenia.