W dniu 3 lipca powitaliśmy w naszym Centrum Technologicznym Nokia Bydgoszcz nowych kolegów i koleżanki. Wśród nowych Pracowników sporą część stanowią studenci rozpoczynający tegoroczne praktyki. Dziękujemy Wam wszystkim, że dołączyliście do naszego grona!