Nokia aktywnie wspiera Bydgoską grupę JUG – skupiającą pasjonatów języka Java.

Więcej informacji:

http://bydgoszcz.jug.pl/