Nokia aktywnie wspiera Bydgoską grupę JUG – skupiającą pasjonatów języka Java.

Kolejne spotkanie połączone z warsztatami z MongoDB odbędzie się w siedzibie Nokii, przy ul. Pilickiej 6 w Bydgoszczy.

Więcej informacji:

http://bydgoszcz.jug.pl/