Władysław Grott

Dyrektor SNE Bydgoszcz ICC Factory

Z szacunku dla historii i tradycji, trzeba wiedzieć, jak było i dlaczego tak było. Z szacunku dla wiedzy i mądrości, trzeba wiedzieć, jak jest i dlaczego tak jest. Dopiero wtedy, kiedy już wiemy, jak było i jak jest, z szacunkiem dla ludzi i otoczenia, można wiedzieć jak ma być i dlaczego tak ma być.

Jestem inżynierem telekomunikacji, bydgoszczaninem od pokoleń, który od 1977 roku, przez całe swoje życie zawodowe związany jest z firmą, przeszedł wszystkie szczeble zawodowe w produkcji, od ustawiacza maszyn, przez mistrza produkcji, kierownika wydziału produkcyjnego do stanowiska dyrektora produkcji. Jako dyrektor operacyjny, zarządzam nieprzerwanie od ponad 30 lat bydgoską fabryką Nokii.

Na bazie tradycji i doświadczenia w oparciu o pryncypialną wartość pojęcia jakości (certyfikacja TL9000 w roku 2001 jako jedna z pierwszych organizacji w Europie) oraz procesowe podejście do zagadnień systemów zarządzania, umożliwiłem zespołowi ICC na wdrożenie z sukcesem filozofii Lean Six Sigma, będącą obecną w jej szerokim spektrum, we wszystkich obszarach działalności fabryki w Bydgoszczy.

Dążenie do doskonałości, ciągłe ulepszanie istniejących procesów i budowanie nowych na bazie kreatywności i innowacyjności wszystkich członków zespołu ICC, stanowią dziś podwaliny dla wdrożeń nowatorskich rozwiązań w obszarach automatyzacji procesów i linii produkcyjnych, zarządzania bazami danych, raportowania i planowania produkcji a wszystko to składa się na konsekwentne i owocne wdrażanie wizji „Conscious Factory 4.0” w realne życie.