Czy zastanawialiście się kiedyś jak to się dzieje, że jesteśmy w stanie przesyłać coraz większe ilości danych w coraz szybszym czasie?

Rozwój kolejnych generacji technologii telekomunikacyjnych jest motorem napędowym tych przemian. 3G umożliwiało nam m.in. wysyłanie smsów i wykonywanie połączeń głosowych, 4G otworzyło możliwości przepływu plików multimedialnych, a 4.5, 4.9G Pro tworzą tkankę połączonego świata, gdzie infrastruktura 5G oraz kolejne, umożliwią komunikację milionów połączonych ze sobą urządzeń w czasie rzeczywistym. Nokia jest w sercu tych przemian od samego początku i wyznacza nowe kierunki dla tych, które maja nadejść. Dzięki codziennej pracy naszych ekspertów możliwe jest wsparcie technologiczne dla najbardziej newralgicznych filarów połączonego świata, takich jak end-to-end networks, vertical markets, software business and safety.

Nasi inżynierowie biorą udział w całym procesie powstawiania technologii: od specyfikacji, poprzez rozwój oprogramowania i jego testowanie, aż po prezentację dla klientów na całym świecie. Codzienna praca bydgoskich ekspertów ma realny wpływ na kształtowanie technologii, która zmienia naszą rzeczywistość.

Poprzez prowadzone badania i rozwój innowacji dostarczamy usługodawcom komunikacyjnym, rządom, dużym przedsiębiorstwom i klientom najszerszy wachlarz produktów, usług i licencji. Od tworzenia infrastruktury sieci 5G i Internetu rzeczy po nowe aplikacje wirtualnej rzeczywistości i cyfrowego zdrowia kształtujemy przyszłość technologii, które zmieniają ludzkie życie.

Rozwijamy technologię IoT (internet rzeczy), umożliwiającą automatyzację i ułatwienie codziennego życia. Wymaga to migracji do zoptymalizowanej łączności IoT oraz stabilnych zdolności operacyjnych. Dysponujemy najpełniejszym portfolio IoT w branży, obejmującym dostępność stacjonarną oraz mobilną, a także najnowocześniejszą platformę zarządzania IoT. W rezultacie oferujemy proste i skuteczne sposoby wykorzystania zróżnicowanych aplikacji oraz usług IoT.

Nokia prezentuje holistyczne, oparte na standardach podejście do infrastruktury komunikacyjnej inteligentnego miasta (smart city).

 

Lepsza mobilność

Ułatwienie przepływu pojazdów i ludzi dzięki inteligentnym usługom w zakresie mobilności. Uproszczenie połączeń autobusowych. Informacja o dostępności miejsc do parkowania w czasie rzeczywistym. Monitorowanie liczby pieszych w miejscach publicznych.

Inteligentne wykorzystanie energii

Narzędzia do bardziej efektywnego wykorzystania energii w domach i przedsiębiorstwach, a także do oświetlenia przestrzeni publicznych.

Bezpieczeństwo w mieście

Ułatwienie przepływu pojazdów i ludzi dzięki inteligentnym usługom w zakresie mobilności. Uproszczenie połączeń autobusowych. Informacja o dostępności miejsc do parkowania w czasie rzeczywistym. Monitorowanie liczby pieszych w miejscach publicznych.

Wydajna służba zdrowia

Aplikacje do zdalnego monitorowania mogą poprawić opiekę zdrowotną w Twoim mieście, jednocześnie utrzymując koszty pod kontrolą.

Miasta przyszłości oraz infrastruktura połączonego świata dostarcza nam każdego dnia nieograniczone ilości danych. Dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz ich przetwarzaniu jesteśmy w stanie rozwijać technologie przyszłości. Robimy to już teraz. Jest to możliwe dzięki systemom machine learning, które umożliwiają prace nad algorytmami przyszłości.

Nasza misja

Zbudowanie unikalnej tożsamości Nokii w Bydgoszczy, stworzenie społeczności i rozwijanie zdolności pracowników w celu zwiększenia naszej konkurencyjności, tworzenie innowacyjnych produktów oraz zwiększanie efektywności operacyjnej.