W Nokii Bydgoszcz pomaganie innym mamy we krwi! Łączy nas nie tylko pasja do nowych technologii, ale również zaangażowanie w akcje, które ratują życie.

Kilka razy w ciągu roku gościmy ekipę z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, a chętnych do czynienia dobra jest coraz więcej! Nokia Heroes niczego się nie boją i nigdy nie zawodzą.

Jesteśmy dumni!