POIR 1 1 1

W dniu 22.09.2021 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0051/21-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego, elastycznego i zautomatyzowanego procesu przygotowania nowych aplikacji dla operatorów telekomunikacyjnych, poprzez stworzenie zunifikowanej platformy CSFP do tworzenia aplikacji kontenerowych dla produktów NSN, umożliwiającej wdrażanie usług w środowiskach chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej oraz w modelu SaaS.”

Przedmiotem projektu będzie opracowanie innowacyjnego, elastycznego i zautomatyzowanego procesu przygotowania i dostarczania nowych aplikacji dla operatorów telekomunikacyjnych, poprzez stworzenie zunifikowanej platformy CSFP do tworzenia aplikacji kontenerowych dla produktów NSN, umożliwiającej wdrażanie usług w środowiskach chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej oraz w modelu SaaS.

Osiągnięcie celów będzie możliwe dzięki realizacji prac rozwojowych pogrupowanych w 3 etapy:
  1. Utworzenie platformy CSFP,
  2. Optymalizacja procesu zamawiania i udostępniania usługi, a także automatyzacja zamówień,
  3. Zapewnienie skalowalności i wysokiej niezawodności platformy CSFP.

Rezultat projektu będzie stanowił innowację procesową co najmniej w skali polskiego rynku, pozwalającą na optymalizację kosztów przygotowania przez produkty NSN środowiska, konfiguracji i instalacji oraz zapewnienie serwisów platformowych. Dodatkowo pomoże skrócić czas potrzebny do tworzenia nowych aplikacji jako usług dzięki udostępnieniu samoobsługowych portali klienta oraz aplikacji na żądanie za pośrednictwem powiązanych mikrousług SaaS.

Rozwiązanie będzie posiadało przewagę m.in. w obszarach:
  1. Ujednolicenia instalacji i oprogramowania OAM platformy CSFP na różnych typach infrastruktury,
  2. Skrócenia czasu dostępności aplikacji Nokii dla klientów końcowych w formie SaaS,
  3. Efektywnego wykorzystania wspólnych komponentów warstwy PaaS w wielu produktach,
  4. Skrócenia czasu potrzebnego na konfigurację i uruchomienie aplikacji z uwagi na wykorzystanie serwisów PaaS działających w trybie wielodostępowości,
  5. Możliwości połączenia różnych klastrów Kubernetes(Multi-Cluster,Multi-Cloud).
  6. Automatycznego dostosowywania usług platformy do zmieniającego się obciążenia.

Docelowym odbiorcą jest firma NSN, gdzie nastąpi wdrożenie (innowacja procesowa) – z opracowanego rozwiązania będą korzystały zespoły B+R. Pośrednimi odbiorcami będą również klienci Nokii, jakimi są operatorzy telekomunikacyjni i ich użytkownicy.

Opracowanie innowacyjnego produktu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu niezbędnych zasobów technicznych.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2023.
Wartość projektu: 12 324 444,39 PLN
Udział Unii Europejskiej: 4 929 777,99 PLN

 

Kontakt
Dominik Henke
Telefon: +48 727 621 648
[email protected]