POIR 1 1 1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W dniu 11.09.2017r. została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0873/16-00 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na realizacje projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych w skali świata funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT)” w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowany Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych w skali świata rozwiązań dla stacji bazowych w obszarach o bardzo dużej intensywności użytkowników lub/i urządzeń. Jest to istotne wyzwanie rynku telekomunikacyjnego w zakresie intensywności użytkowania sieci, którym z jednej strony jest coraz większa liczba urządzeń na danym obszarze a z drugiej bardzo duża ilość użytkowników na małych obszarach. Zagadnieniem przewidzianym do opracowania w ramach Projektu jest stworzenie prototypowych rozwiązań w zakresie LTE-Narrow Band lub LTE-Machine umożliwiających komunikację sieci LTE urządzeń korzystających z wąskiego pasma częstotliwości radiowych, zwiększenie ilości urządzeń IoT na komórkę nadawczo-odbiorczą (celle) stacji bazowej LTE, zwiększenie zasięgu oraz niezawodności transmisji radiowych, wsparcie rozwiązań IoT przez wybrane moduły systemowe i moduły radiowe oraz rozwój funkcjonalności modemów IoT oraz rozwiązania E2E. Osiągnięcie celów Projektu będzie możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu NSN w B+R, zaangażowaniu wyspecjalizowanej kadry B+R, doskonałej znajomości rynku i posiadaniu odpowiednich zasobów technicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 01.2017-06.2019.

Wartość projektu: 28 864 566,81 PLN
Udział Unii Europejskiej: 12 225 705,30 PLN

Kontakt
Aleksandra Wyrwas
Telefon: +48 602 142 864
[email protected]