W naszym Centrum Technologicznym w Bydgoszczy zrzeszamy ekspertów specjalizujących się przede wszystkim w kreowaniu nowych rozwiązań zarządzania w chmurze, aplikacji typu PaaS, SaaS czy też wirtualnej inteligencji. Naszą intencją jest by przenosić naukę, mającą swoje źródła w fizyce i matematyce, na rzeczywiste rozwiązania, znajdujące zastosowanie w codziennym życiu. Kreujemy technologie przyszłości, wdrażamy je w życie oraz łączymy z aktualnymi standardami.

Wierzymy, że nasze rozwiązania technologiczne będą innowacyjne oraz twórcze i tym samym poprawią jakość życia ludzi, sprawiając, że relacje międzyludzkie staną się prostsze. Naszymi naturalnymi partnerami w tej działalności są uczelnie wyższe.

Zbliżenie biznesu ze światem nauki, to nasz główny cel współpracy.

Posiadając tak unikatowe „know-how”, chcemy się dzielić naszą wiedzą ze środowiskiem akademickim i wymieniać doświadczeniami badawczymi. Chcemy przybliżać młodzieży technologie, z którymi pracujemy na co dzień. Doświadczenie pracy z kilkoma tysiącami inżynierów pokazuje, że magia technologii jest dostępna dla każdego.

Podejmujemy współpracę z młodzieżą, studentami i uczelniami wyższymi w takich obszarach jak:

  • praktyki i staże dla studentów,
  • konkursy programistyczne skierowane do studentów zainteresowanych obszarem ICT,
  • warsztaty, szkolenia i wydarzenia, podczas których wspieramy rozwój kompetencji uczestników,
  • obejmowanie patronatów nad klasami licealnymi i kierunkami studiów,
  • prowadzenie zajęć oraz wspieranie działalności kół naukowych na uczelniach wyższych.

 

Wielu studentów, którzy uczestniczyli w powyższych aktywnościach, obecnie współtworzy innowacyjny i międzynarodowy zespół pracowników Noki.

W ramach dotychczasowej działalności mieliśmy również okazję podjąć współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w ramach której wspieraliśmy definiowanie programu nauczania dla międzyuczelnianego kierunku studiów “Programowanie aplikacji biznesowych”.

Nauka i biznes zawsze tworzyły dobre połączenie, dlatego chcemy kontynuować tę symbiozę w przyszłości.