Centrum Technologiczne w Bydgoszczy co roku prowadzi rekrutację na praktyki letnie, odbywające się od lipca do września.

Praktyki skierowane są do osób, które ukończyły minimum drugi rok studiów na kierunkach: informatyka, telekomunikacja, automatyka, robotyka lub pokrewnych. Udział w rekrutacji mogą brać także osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego, ale dysponujące wiedzą z zakresu objętego tematyką praktyk i pasjonujące się zagadnieniami z obszaru telekomunikacji.

Rekrutację przedłużamy do 30 kwietnia! Oferujemy praktyki kandydatom zainteresowanym rozwojem w ścieżkach:

Bydgoszcz

Warszawa

Praktykuj z nami, aplikuj już dziś!