[for English version scroll down]

Tegoroczna 4ta edycja konferencji odbędzie się w formie on-line oraz będzie składać się z dwóch części: przedpołudniowej w języku polskim oraz popołudniowej w języku angielskim.

Panel poranny skierowany jest to dziewczyn, które zastanawiają się nad wyborem swojej ścieżki kariery. W tej części skoncentrujemy się na rozpoznaniu swoich kompetencji i na ich rozwoju. Pokażemy, że IT jest właściwą ścieżką zarówno dla humanisty jak i umysłu ścisłego. Będziemy mówić o tym jak odnaleźć się w świecie on-line – jak się uczyć, motywować i rozwijać. Wgłębimy się w tematy bezpieczeństwa w sieci, tak ważnego w dzisiejszych czasach. Uczelnie regionu zaprezentują swoje osiągnięcia podczas ciekawych wykładów technicznych.

Panel popołudniowy skierowany jest do dziewczyn, którą chcą nieco bardziej zagłębić się w tematykę IT. Wszystkie wykłady tej części będą odbywały się w języku angielskim. Prelegentki pracują w NOKII na całym świecie – w Kanadzie, Dubaju, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Węgrzech i Niemczech. Posłuchamy o ścieżkach kariery w NOKII, o tym jak zostać liderem i pozostać kobietą a także o kompetencjach przyszłości. Poruszymy również wiele tematów technicznych takich jak sztuczna inteligencja, uczelnie maszynowe, cyber bezpieczeństwo, kompresja danych, automatyzacja i digitalizacja danych, 5G oraz technologia cloud.

Agenda będzie zbudowana w taki sposób, aby każdy mógł dołączyć na wybrane przez siebie wykłady, zarówno z panelu porannego jak i popołudniowego.

Szczegółowa agenda spotkania:

https://kobietyit.pl/

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja pod adresem:

https://rejestracja.kobietyit.pl

[EN]

This year’s 4th Edition of the Conference will be held on-line and will be divided into two parts: the morning panel in Polish and the afternoon session in English.

The first panel is for girls who are considering their career path. In this part we will focus on recognizing your competences and how to develop them. We are going to show you that IT is the right path for both analytical and more arty minds. We will be talking on how to find your way around in the on-line world – how to learn, motivate yourself and increase your skills. We will dive into topics of cybersecurity, so important nowadays. Universities from our region will also present their achievements during short and interesting technical lectures.

The afternoon panel is for girls who want to delve a little bit more into the STEM world. All these lectures will be conducted in English. The speakers in this session work at NOKIA all over the world – in Canada, Dubai, the United States, Spain, Finland, Belgium, Hungary and Germany. They will inspire you by telling you about their career paths at NOKIA, how to become a leader but remain a woman, and about the competences of the future. We will also cover many technical topics such as artificial intelligence, machine learning, cyber security, data compression, data automation and digitalization, 5G and cloud technology.

The agenda is specially designed in such way that everyone can join the lectures of their choice, both from the morning and afternoon panels.

Detailed agenda can be find here:

https://womenofit.pl

If you want take a part please register yourself here:

https://rejestracja.kobietyit.pl